Thursday, 15 January 2015

LEARNING ARABIC

Jeg har lenge vurdert å skrive et innlegg om journalistikk studiet / alle fagene mine, men jeg vet egentlig ikke om noen er interessert, eller om det er noe spesielt dere ønsker å vite? Så jeg tenkte jeg skulle begynne med å skrive om en av mine fag, som på mange måter er det mest interessante; arabisk.

Når jeg skulle velge min "optional module", trykte jeg impulsivt på "arabisk", for 20 ekstra studiepoeng. Mens nesten alle vennene mine valgte et annet "språk", "shorthand", bestemte jeg meg for å prøve ut noe jeg lenge har ønsket. Mens jeg bodde i Qatar fristet alltid tanken om å lære arabisk meg, men jeg kom liksom aldri rundt til det. Når jeg kom tilbake til Norge, hadde ikke akkurat skolene mine slike språk å tilby, så etter en stund glemte jeg det litt ut. Men da jeg så det brede utvalget av språkene som tilbys på Roehampton, tenkte jeg at jeg bare måtte dra nytte av det!

Jeg antar at det å lære et nytt språk aldri er lett i begynnelsen, i hvert fall var ikke det tilfelle for meg. For min første time kjente jeg ikke noen andre som hadde valgt arabisk, og jeg visste egentlig ikke vet hva jeg kunne forvente meg. Jeg var fortsatt blond da, og når jeg gikk inn i klasserommet følte jeg at jeg ikke hørte hjemme der i det hele tatt. Min klasse besto nesten bare av arabere, som enten kunne alfabetet eller språket litt allerede. Og der kom jeg, som følte meg stolt over at jeg kunne noen få fraser som "velkommen"... Så ja, de første ukene var litt vanskelige, det å lære et nytt språk med et helt nytt alfabet og en ny måte å skrive.

Men det som er utrolig gøy, er at det bare tok noen få uker, og så begynte jeg faktisk å forstå mer og mer. Plutselig kunne jeg lese hele avsnitt på arabisk (uten å forstå alt av det selvfølgelig, men likevel), og jeg hadde lært meg å skrive alle bokstavene (hver bokstav har fire ulike former). Jeg kunne presentere meg selv, og jeg tenkte på hvordan det ville være å komme tilbake til Qatar og å kunne snakke arabisk med folk der. Fordi, selvfølgelig, er det en av de store grunnene til at jeg valgte å ta arabisk. Landet som alltid ser ut til å ha noe å gjøre med valgene i livet mitt, landet som introduserte meg til arabisk språk og kultur. Jeg kan ikke vente med å komme tilbake der i påsken, og prøve ut ferdighetene mine. Akkurat nå, er den eneste ulempen med arabisk timene mine, at det får meg til savne Qatar så utrolig mye. أفتقدك قطر


I have considered writing a post about my journalism course/ all of my subjects, but I don't really know if anyone is interested, or if there is anything specific you would like to know? So, I thought I should start by writing about one of my subjects, which in many ways is the most interesting one; arabic

When choosing my optional module, I impulsively ticked for "arabic", as an extra 20 credits. While almost all of my friends chose to take another new "language", shorthand, I decided to try out something I had wanted for a long time. While living in Qatar, the thought of learning the arabic language always tempted me, but I never got around to it. Coming back to Norway, my schools didn't really offer other languages than german, french and spanish (how I wish I had been better in spanish!), so after a while I kind of forgot about it. But when I saw the wide selection of languages offered at Roehampton, I thought I just had to take advantage of it!

I guess learning a new language is never easy in the beginning, at least it was not the case for me. For my first class I did not know anyone else who had chosen arabic, and I did not really know what to expect. I was still blonde back then, and when I walked into the classroom I felt like I did not belong there at all. My class consisted almost only of arabs, who either knew the alphabet or the spoken language already. And there I came, who had previously felt good about myself because I knew how to say a few phrases like "welcome"... So yeah, the few weeks were a bit though, learning a new language with a new alphabet and a different way of writing. 

But the fun thing is, it took a few weeks and then I actually started to understand. I could read whole paragraphs in arabic (without understanding all of it of course, but anyway), and I knew how to write every letter (every letter has 4 different forms). I could introduce myself, and I imagined how it would be coming back to Qatar and being able to speak arabic with the people there. Because, of course, that is part of the reason why I take this course. The country that always seems to have something to do with my life choices, the country that introduced me to arabic language and culture. I really can't wait to go back for easter, and try out my skills. Right now, the only downside about my arabic lectures, is that it makes me miss Qatar so incredibly much. أفتقدك قطر
4 comments:

 1. This is very cool & kudos to you. I am Persian but never learned to speak, read, or write Farsi. Bummer.

  :] // ▲ itsCarmen.com ▲

  ReplyDelete
 2. Your pencil case is so pretty ♥
  xoxo,
  snowprincessbella.blogspot.com

  ReplyDelete
 3. And here I am thinking how tough a new language is...I should take your attitude to my next German class(not sure I can pull it off after 4 years).

  http://pearlsprettyskin.blogspot.com/

  ReplyDelete